Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 31 2014

gochasz
Mnie na niczym nie zależy, wiesz. Na niczym. Oprócz ciebie. Muszę cię widzieć. Muszę patrzeć na ciebie. Muszę słyszeć twój głos. Muszę i nic mnie więcej nie obchodzi. Nigdzie. Jeszcze nie wiem, co będzie z nami. Przypuszczam, że to się źle skończy. Ale mi wszystko jedno. Bo już jest warto. Dlatego, że ja mówię, a ty słyszysz. Rozumiesz?
— S. Lem
Reposted fromswojszlak swojszlak viazicherka zicherka
9413 cf6b 500
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viazicherka zicherka

July 20 2014

gochasz
Nie zgubcie się.
Nie zgub jej.
Bądź dużym chłopcem.
— Zrób mi jakąś krzywdę
Reposted fromte-quiero te-quiero viakingsage kingsage
gochasz
2956 3c8a
Reposted fromwagabunda wagabunda viakingsage kingsage

July 18 2014

gochasz
3469 1d8f
Reposted fromscorpix scorpix viacitronpresse citronpresse
gochasz
3016 3dba
Reposted fromflesz flesz viacitronpresse citronpresse
3003 fb62
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viacitronpresse citronpresse
4829 ba85 500

elenamorelli:

{ trail through the green }

Reposted fromsunlight sunlight viacitronpresse citronpresse
6003 0eb7
Reposted fromLittleJack LittleJack viacitronpresse citronpresse
gochasz
gochasz
9275 7912 500
Reposted fromstylte stylte viacitronpresse citronpresse
gochasz
5417 b39d
Reposted fromxmajek xmajek viacitronpresse citronpresse
gochasz
0044 3777
Reposted fromchrzrzrz chrzrzrz viacitronpresse citronpresse
gochasz
5384 25a5 500
Reposted fromkortes kortes viacitronpresse citronpresse
gochasz
6084 4f07 500
Reposted fromjoa joa viacitronpresse citronpresse
gochasz
jestem formą wrażliwą na dotyk
gochasz
9527 9b7f 500
Reposted fromrawwwr rawwwr viacitronpresse citronpresse
gochasz
1108 ba2e
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacitronpresse citronpresse
6572 4dbb
Reposted fromtosiaa tosiaa viacitronpresse citronpresse
gochasz
Zarezerwowany dla mnie. Pachnie mną. Nie szuka innej.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl